تدبیر

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر...

تدبیر

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر...

تدبیر

همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
#سعدی

نوشتن را دوست دارم، چونان کودکی که به نقاشی عشق می ورزد و مانند کودک که نقاشی هایش همیشه زیبا نیست، متن های من نیز همیشه زیبا نخواهند بود؛ هر نقشی که کودک بر صفحه ی سفید کاغذ می زند نشانی از دل مشغولی ها و خواسته های اوست، ما از کودکی می آموزیم با نوشتن آن چه را می خواهیم و به آنچه می اندیشیم نشان دهیم.

دهم اردیبهشت 1397
(برای زمانی که مرگ وبلاگ ها فرا رسیده، نوشتن در وبلاگ بیشتر شبیه حدیث نفس است)

بایگانی

فمنیسم، جنبشی که با شعار توانمند سازی زنان پا به عرصه ی اجتماع گذاشت. حق رای زنان را از نتایج عمده ی این جریان محسوب می کنند، اما برای شناخت فمنیسم باید به معانی مفهومی آن بیشتر پرداخت. فمنیسم با شعار سرکوب زنان در سده های اخیر خواستار حضور بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و خصوصا اقتصادی بود. فمنیسم آمده بود تا تمامی نابرابری ها را رفع کند اما نگاه فمنیست ها در رفع این نابرابری ها غالباً رنگ مردانه ای داشت. اصولا به زنان توصیه می شد برای اثبات خویش رفتار های مردانه بود انجام بدهند و قاعدتا در این ملاک سنجی همیشه زنان در حال دویدن پشت سر مردان بودند، نتیجه ی این دویدن های بی پایان، فمنیست های رادیکالی بودند که معتقدند آنچنان جهان و ساختارهای آن مردانه است که نه با قانون و نه هیچ سازوکار دیگری نمی توان در برابر مردان مقاومت کرد و تنها راه نجات زنان، نابودی مردان است!!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۴۸
امین خلیق